Úvod

Vitajte na našej stránke zaoberajúcej sa materstvom a všetkým, čo k tomuto krásnemu obdobiu patrí. Našou prioritou je podporovať matky v ich kompetenciách a uistiť ich, že samé v sebe majú kľúč k šťastnému a pohodovému materstvu z oboch strán.


Dojčenie


Nosenie


Cvičenie


Požičovňa

Dojčenie

Nosenie

Cvičenie

Požičovňa

Prečo názov S dieťatkom?


Základným predpokladom na to, aby mamičky mohli dokonale načúvať svojim prirodzeným vnútorným materinským inštinktom, je byť neustále so svojim dieťatkom v priamom kontakte. Práve táto interakcia podporuje v mamičke schopnosť pochopiť aktuálne potreby svojho dieťatka i bez slov.

Táto vzájomná neverbálna komunikácia je základom spokojného materstva, keďže mamička môže tak pohotovo reagovať na potreby svojho dieťatka a prispieva tak k jeho a tým pádom i svojej pohode.

Vedomie, že práve my, matky, sme tie, ktoré vedia, čo ich dieťa potrebuje a dokážeme následne uspokojiť ich potreby, prispieva k budovaniu nášho sebavedomia a učíme sa tak dôverovať sebe, svojim inštinktom a svojim deťom.